Өгөгдөл

Дулаан дамжуулалтын коэффициентуудын харьцаа

Дулаан дамжуулалтын коэффициентуудын харьцаа

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Шинжлэх Ухааны Академи Газарзүй Геоэкологийн Хүрээлэн
Зохиогч Цэвдэг судлалын салбар
Арчлагч Х.Тэмүүжин
Сүүлийн шинэчлэл 2018 9-р сар 25, 02:17 (UTC)
Үүссэн 2018 9-р сар 25, 02:17 (UTC)