Data

ДОРОЙТЛЫГ ИЛЭРХИЙЛЭГЧ УРГАМАЛ - Амманы сэдэргэнэ буюу Бор элгэнэ

Мал бэлчээрлэлт нэмэгдэхэд тэжээлийн сайн чанартай болон зонхилон ургадаг үндсэн ургамлууд багасаад зогсохгүй ургамал ургах орчныг доройтуулдаг учир түүнд дасан зохицсон ургамлууд шалгарах гол нөлөө болдог . Эдгээр ургамлын нэг нь Амманы сэдэргэнэ (Convolvulus ammanii Desr) юм.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Д. Отгонцэцэг
Last Updated January 19, 2021, 06:40 (UTC)
Created January 19, 2021, 06:29 (UTC)