Data

БОХИР УС ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ ЧАНАР ГОЛЫН УСАНД НӨЛӨӨЛӨХ НЬ

Монгол Улсын Их Хурал 1997 онд “Төрөөс экологийн талаар баримтлах бодлого”-ыг баталж, байгаль орчны үйл ажиллагааны урт хугацааны зорилтуудыг тодорхойлсон юм. Уг баримт бичигт экологийн тэнцлийг хангах явдлыг стратегийн эрхэм зорилго болгож, 21 дүгээр зуунд хүн төрөлхтөн байгаль орчиндоо зохицсон тогтвортой хөгжих дэлхий нийтийн түгээмэл үзэл санааг иш үндэс болгосон байна. Монгол улсын хэмжээнд усны нөөцийн асуудал, газар зүй, геологи, гидрогеологи, гидрохимийн талаас нэлээд сайн судлагдсан боловч усны хими, физик, биологийн сөрөг нөлөөллийг экологи эрүүл ахуйн талаас хүн амын эрүүл мэнд, өвчлөлийн байдалтай харьцуулж, системтэй судалж, үнэлэлт, дүгнэлт гаргаж, түүний үндсэн дээр хүн амыг чанар сайтай хүрэлцээтэй усаар хангах арга хэмжээ өнөөгийн шаардлагыг хангахгүй хэмжээнд байгаа тул үүнд бага боловч ахиц гаргахад бидний судалгаа оршино.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Ц.Цацрал Д.Төмөрсүх А.Орхончимэг
Last Updated September 28, 2018, 02:20 (UTC)
Created September 28, 2018, 02:20 (UTC)