Data

Виртуал ус гэж юу вэ?

Та бид өдөр тутамдаа бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд “шингэсэн ус”-ыг ашиглаж байдаг. Өөрөөр хэлбэл бараа бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх, үйлчилгээг авах замаар уг бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх, үйлчилгээг үзүүлэхэд зарцуулсан усыг дам байдлаар хэрэглэж байдаг. Бидэнд үл үзэгдэх байдлаар бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд шингэсэн усыг “виртуал ус” гэдэг. 1990- ээд оны эхээр Их Британий газарзүйч, Кингс Коллеж Лондон (King’s college London) –ын профессор Жон Энтони Аллан Ойрх Дорнодын усны хомсдолын асуудлыг шийдвэрлэх шийдлийн нэг хэлбэрээр виртуал усны импортыг ашиглах боломжийг судлах явцдаа виртуал ус хэмээх ойлголтыг бий болгосон.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author
Maintainer bkhishigbat87@gmail.com
Last Updated October 21, 2021, 07:17 (UTC)
Created October 21, 2021, 07:17 (UTC)