Өгөгдөл

Виртуал ус гэж юу вэ?

Та бид өдөр тутамдаа бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд “шингэсэн ус”-ыг ашиглаж байдаг. Өөрөөр хэлбэл бараа бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх, үйлчилгээг авах замаар уг бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх, үйлчилгээг үзүүлэхэд зарцуулсан усыг дам байдлаар хэрэглэж байдаг. Бидэнд үл үзэгдэх байдлаар бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд шингэсэн усыг “виртуал ус” гэдэг. 1990- ээд оны эхээр Их Британий газарзүйч, Кингс Коллеж Лондон (King’s college London) –ын профессор Жон Энтони Аллан Ойрх Дорнодын усны хомсдолын асуудлыг шийдвэрлэх шийдлийн нэг хэлбэрээр виртуал усны импортыг ашиглах боломжийг судлах явцдаа виртуал ус хэмээх ойлголтыг бий болгосон.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч
Арчлагч bkhishigbat87@gmail.com
Сүүлийн шинэчлэл 2021 10-р сар 21, 07:17 (UTC)
Үүссэн 2021 10-р сар 21, 07:17 (UTC)