Салбар

5-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: эдийн засгийн газарзүйн салбар

Үр дүнг шүүх