Data

Ургамлын хуурайшил болон давсжилт тэсвэрлэх чадвар

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author ШУА, Газазүй-Геоэкологийн хүрээлэн, Ойн нөөц, ой хамгааллын салбар ЭШД ажилтан Ц.Энхчимэг
Last Updated August 26, 2020, 02:20 (UTC)
Created August 24, 2020, 09:53 (UTC)