Data

Хөдөөгийн хүн амын нутагшилт, суурьшил

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Нийгэм эдийн засгийн газарзүйн салбар
Author Г.Урантамир
Maintainer Ц.Отгонхүү
Last Updated August 5, 2020, 09:00 (UTC)
Created August 5, 2020, 08:57 (UTC)