Data

Хөдөлмөрийн насны хүн амын байршилт

“Хүн амын нутагшилт, суурьшлын орон зайн зүй тогтол” 2014-2016 оны сэдэвт ажлын хүрээнд зохиогдсон сэдэвчилсэн зураг

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Нийгэм эдийн засгийн газарзүйн салбар
Author Б.Батбуян, Д.Хишигдорж, Ц.Отгонхүү
Maintainer Ц.Отгонхүү
Last Updated September 26, 2018, 09:02 (UTC)
Created September 26, 2018, 04:54 (UTC)