Data

Хархираа, Түргэн болон Сутай хайрхан уулсын мөстлөгийн цаг хугацааны өөрчлөлтийн харьцуулалт

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Хүрэлтогоот-2017
Author Х.Тэмүүжин
Maintainer Х.Тэмүүжин
Last Updated September 24, 2018, 02:50 (UTC)
Created September 24, 2018, 02:49 (UTC)