Data

Полариметрийн болон интерферометрийн САР-ын мэдээг ангилах дүрэмд тулгуурласан арга

Полариметрийн болон интерферометрийн САР-ын мэдээг ангилахын тулд, Японы Сендай хотын 2003 оны 8-р сарын 30-ны Pi-SAR-ын мэдээг ашигласан бөгөөд бидний сонгосон Сендай хотын хэсэгт хотын нягтаршил ихтэй хэсэг, нягтаршил багатай хэсэг, ой, ногоон ургамал, хөрс, ус гэсэн 6 ангийг тодорхойлох боломжтой байв. Хотын нягтаршил ихтэй хэсэг нь хотын төв дэхь өндөр байшин барилгуудыг, харин нягтаршил багатай хэсэг нь голдуу намхан байшингуудыг агуулж байв. Ой нь навчит болон шилмүүст гэсэн үндсэн 2 хэсгээс, харин ногоон ургамал гэсэн анги нь өвс, голын эргийн дагуух бут, сөөг, бургасуудаас тогтож байлаа.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source ШУА-ийн ИХ-ийн Эрдэм Шинжилгээний Бүтээл №7
Author Д.Амарсайхан
Maintainer Э.Жаргалдалай
Version 2006
Last Updated November 29, 2019, 05:18 (UTC)
Created November 29, 2019, 05:18 (UTC)