Data

Говийн бүсийн аймгуудын хүн амын нутагшил суурьшил

Эрдэм шинжилгээний өгүүэл

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Нийгэм эдийн засгийн газарзүйн салбар
Author Б.Батбуян, Д.Хишигдорж
Maintainer Ц.Отгонхүү
Last Updated October 1, 2018, 02:32 (UTC)
Created October 1, 2018, 02:30 (UTC)