Хууль Сахиулахын Их Сургууль, Онцгой байдлын ...

URL: http://portal.igg.ac.mn/dataset/c6fa26fd-024f-40e2-8b88-ee6e379e4b02/resource/bc41580b-0b3e-4239-a3e3-9c09c3bb1a25/download/-_2016.pdf

Хураангуй Энэхүү судалгааны зорилго нь оптикийн тандан судлал буюу Ландсат хиймэл дагуулын мэдээг ашиглан ой, хээрийн түймэрийн улмаас үүссэн газрын гадаргын өөрчлөлт болон түймэрийн дараах нөхцөл байдлыг үнэлэх, шатсан талбайг сувгийн холилт болон шатсан талбайн индекс (NBR-normalized burnt ratio) аргуудыг ашиглан тодорхойлох боломжийг харуулсан судалгаа юм.

There are no views created for this resource yet.

Additional Information

Field Value
Data last updated September 26, 2018
Metadata last updated September 26, 2018
Created September 26, 2018
Format application/pdf
License Бусад (Арилжааны бус)
createdover 2 years ago
formatPDF
idbc41580b-0b3e-4239-a3e3-9c09c3bb1a25
last modifiedover 2 years ago
mimetypeapplication/pdf
on same domainTrue
package idc6fa26fd-024f-40e2-8b88-ee6e379e4b02
revision id6cfc2974-9dfa-42e6-90a0-578041b186a6
size1.2 MiB
stateactive
url typeupload