Data

МУ олон түвшингийн МС бүхий Гмс-ийг баяжуулахад ЗТ мэдээний гүйцэтгэх үүрэг

Энэхүү өгүүлэлд одоогийн манай зах зээл дээр өргөн ашиглагдаж байгаа идэвхитэй болон идэвхигүй тандан судалгааны мэдээллийн шийд, ашиглалтын боломж, тэдгээрийн Монгол улсын олон түвшингийн мэдээллийн сан бүхий ГМС-ийг баяжуулан, зарим сэдэвчилсэн давхаргуудыг шинэчлэхэд гүйцэтгэх үүргийн тухай өгүүлнэ.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source ШУА-ийн ИХ-ийн Эрдэм Шинжилгээний Бүтээл №7
Author Д.Амарсайхан, М.Ганзориг, Ц.Лхагважав, И.Гантуяа, Г.Цогзол
Maintainer Э.Жаргалдалай
Version 2007
Last Updated November 29, 2019, 05:21 (UTC)
Created November 29, 2019, 05:21 (UTC)