Data

Монгол Улсын хотуудын хөгжлийн потенциалын үнэлгээ ба эдийн засгийн коридор

Сэдэвчилсэн зураг (“Монгол улсын бүсчилсэн хөгжлийн онолын үндэслэл, аргазүй, аргачлалыг шинэчлэн боловсруулах” 2019-2020 суурь судалгааны төсөл)

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Нийгэм эдийн засгийн газарзүйн салбар
Author М.Алтанбагана, Б.Хэрлэнбаяр
Maintainer Ц.Отгонхүү
Last Updated November 25, 2020, 02:21 (UTC)
Created November 24, 2020, 13:00 (UTC)