Data

Монгол улсын хотуудын зэрэглэл, статус тодорхойлох үнэлгээ

Сэдэвчилсэн зураг (“Монгол улсын бүсчилсэн хөгжлийн онолын үндэслэл, аргазүй, аргачлалыг шинэчлэн боловсруулах” 2019-2020 суурь судалгааны төсөл)

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Нийгэм эдийн засгийн газарзүйн салбар
Author М.Алтанбагана, Д.Хишигдорж
Maintainer Ц.Отгонхүү
Last Updated November 25, 2020, 02:18 (UTC)
Created November 24, 2020, 13:36 (UTC)