Data

Монгол орны олон жилийн дундаж хоногийн нэмэх температурын нийлбэр

Монгол орны олон жилийн дундаж хоногийн нэмэх температурын нийлбэр

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Шинжлэх Ухааны Академи Газарзүй Геоэкологийн Хүрээлэн
Author Цэвдэг судлалын салбар
Maintainer Х.Тэмүүжин
Last Updated September 25, 2018, 02:22 (UTC)
Created September 25, 2018, 02:22 (UTC)