Data

“ Ойн менежментийн улсын ерөнхий төлөвлөгөө 2011 - 2015” сэдэвт гэрээт ажил

Засгийн Газрын Хэрэгжүүлэгч Агентлаг Ойн газар, Геоэкологийн хүрээлэнгийн хооронд байгуулсан “Ойн менежментийн улсын ерөнхий төлөвлөгөөний төсөл” боловсруулах №4/07, 02/01 тоот гэрээний дагуу 2011-2015 онд хэрэгжүүлэх Ойн менежментийн улсын урөнхий төлөвлөгөөг холбогдох хууль, тогтоомж болон журам, зааврыг баримтлан, тус менежментийн төлөвлөгөөг хэлэлцсэн БОАЖЯ-ны Сайдын зөвлөлийн хуралдаан болон бусад семинар, зөвлөгөөнөөс гарсан санал, зөвлөмж, шийдвэрийг цаг тухайд нь тусгаж, шинэчлэн боловсруулсан болно.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Ойн газар, Геоэкологийн хүрээлэн
Author Ойн нөөц, ой хамгааллын салбар
Maintainer Batsaikhan
Version 1
Last Updated January 30, 2019, 04:48 (UTC)
Created September 24, 2018, 03:25 (UTC)