Data

DETERMINING THE VILLAGE STATUS AND ITS FUNCTION IN SOME SETTLEMENT AREA OF MONGOLIA

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл (Энэхүү судалгаа нь “Монгол Улсын Бүсчилсэн хөгжлийн онолын үндэс, нэгдсэн аргазүй, аргачлалыг шинэчлэн боловсруулах” 2019-2020 суурь судалгааны төслийн хүрээнд хийгдсэн бөгөөд ШУА-ийн Газарзүй, Геоэкологийн хүрээлэнгийн Монголын тэгш өндөрлөг болон түүний зэргэлдээх нутгийн хүрээлэн буй орчин ба тогтвортой хөгжил-13“ олон улсын хурлын эмхэтгэлд хэвлэгдсэн.)

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Нийгэм эдийн засгийн газарзүйн салбар
Author Б.Солонго
Maintainer Ц.Отгонхүү
Last Updated November 24, 2020, 10:59 (UTC)
Created November 22, 2020, 01:09 (UTC)