Data

Бэлчээрийн малын экологийн зохистой нутгийг сумын түвшинд зураглах нь

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл ("Хөдөөгийн хүн амын суурьших үйл явцын газарзүйн судалгаа" 2017-2019 сэдэвт ажлын хүрээнд)

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Нийгэм эдийн засгийн газарзүйн салбар
Author Г.Урантамир
Maintainer Ц.Отгонхүү
Last Updated March 26, 2021, 10:25 (UTC)
Created March 26, 2021, 10:25 (UTC)