Өгөгдөл

УУР АМЬСГАЛЫН ИНДЕКСҮҮДИЙГ ТООЦОХ (Танин мэдэхүйн цуврал мэдээлэл №3)

ШУА-ийн Газарзүй Геоэкологийн хүрээлэнгийн Физик газарзүйн салбарын судлаачид 2017-2019 онуудад хэрэгжүүлсэн “Монгол орны байгалийн бүс, бүслүүрийн ландшафтын экологийн чадавхи” төслийн хүрээнд гарсан судалгааны зарим үр дүнгээс “Шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн цуврал” мэдээлэл хэлбэрээр монгол болон англи хэл дээр танилцуулж байна.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч О.Мөнхдулам
Арчлагч М.Пүрэвсүрэн
Сүүлийн шинэчлэл 2020 10-р сар 12, 02:06 (UTC)
Үүссэн 2020 10-р сар 12, 02:05 (UTC)