Өгөгдөл

Хөдөөгийн хүн амын нутагшилт, суурьшил

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Нийгэм эдийн засгийн газарзүйн салбар
Зохиогч Г.Урантамир
Арчлагч Ц.Отгонхүү
Сүүлийн шинэчлэл 2020 8-р сар 5, 09:00 (UTC)
Үүссэн 2020 8-р сар 5, 08:57 (UTC)