Өгөгдөл

Хээрийн бүсийн хужир, мараат ландшафтын тархалтын онцлог

Монгол орны Дорнод хэсгийн хээрийн бүсийн нийт нута дэвсгэрийн 340395 га талбайг хужир, мараат ландшафт эзэлнэ.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Ц.Батням, Б.Баянжаргал
Арчлагч О. Мөнхдулам
Сүүлийн шинэчлэл 2018 9-р сар 27, 07:58 (UTC)
Үүссэн 2018 9-р сар 27, 07:46 (UTC)