Өгөгдөл

Говийн бүсийн аймгуудын хүн амын нутагшил суурьшил

Эрдэм шинжилгээний өгүүэл

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Нийгэм эдийн засгийн газарзүйн салбар
Зохиогч Б.Батбуян, Д.Хишигдорж
Арчлагч Ц.Отгонхүү
Сүүлийн шинэчлэл 2018 10-р сар 1, 02:32 (UTC)
Үүссэн 2018 10-р сар 1, 02:30 (UTC)