Өгөгдөл

Дунд масштабын геоморфологийн зураг боловсруулах аргазүйн асуудалд

Геоморфологийн дунд масштабын зураг боловсруулах ажлын хүрээнд бид өмнө хийгдсэн дунд болон бага масштабын геологи, геоморфологийн зураг болон өмнөх судалгааны ажлууд, зураглалын орчин үеийн аргазүйг уламжлалт аргазүйтэй хослуулан хээрийн судалгааны хэмжилт материал дээр тулгуурлан дээрх мэдээнүүдийг нэгтгэж, харьцуулснаар 1:500000 масштабтай геоморфологийн зураг зохиосон.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Шинжлэх ухааны академийн мэдээ - 2017 оны №1 (221)
Зохиогч Б.Баянжаргал, М.Нямхүү
Арчлагч М.Пүрэвсүрэн
Сүүлийн шинэчлэл 2020 4-р сар 1, 06:27 (UTC)
Үүссэн 2020 4-р сар 1, 06:27 (UTC)