Өгөгдөл

Бэлчээрийн малын экологийн зохистой нутгийг сумын түвшинд зураглах нь

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл ("Хөдөөгийн хүн амын суурьших үйл явцын газарзүйн судалгаа" 2017-2019 сэдэвт ажлын хүрээнд)

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Нийгэм эдийн засгийн газарзүйн салбар
Зохиогч Г.Урантамир
Арчлагч Ц.Отгонхүү
Сүүлийн шинэчлэл 2021 3-р сар 26, 10:25 (UTC)
Үүссэн 2021 3-р сар 26, 10:25 (UTC)