Салбар

82-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Салбарууд: Physical Geography

Үр дүнг шүүх