Салбар

1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: microbiological

Үр дүнг шүүх