Бүлэг

5-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: NDVI

Үр дүнг шүүх