Өгөгдөл

БАЙГАЛИЙН БҮС БҮСЛҮҮР ДЭХ УРГАМАЛЖЛЫН НОРМЧИЛСОН ИНДЕКСИЙН ӨӨРЧЛӨЛТ, ТҮҮНИЙ УУР АМЬСГАЛЫН ХҮЧИН ЗҮЙЛЭЭС ХАМААРАХ ХАМААРАЛ

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Sainbayar.D
Арчлагч Boldbayar
Сүүлийн шинэчлэл 2019 3-р сар 18, 05:55 (UTC)
Үүссэн 2019 1-р сар 28, 10:32 (UTC)