Бүлэг

2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: Al NDVI

Үр дүнг шүүх