Бүлэг

2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: Al

Үр дүнг шүүх