Бүлэг

5-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Салбарууд: Geographic Information Systems and Cartography Шошго: NDVI

Үр дүнг шүүх