Өгөгдөл

Уур амьсгалын өөрчлөлт

1980-2015 оны хооронд Дэлхийн температурын өсөлт 0.7 градусаар нэмэгдсэн байна.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч О. Шинэбаяр
Сүүлийн шинэчлэл 2021 1-р сар 19, 07:54 (UTC)
Үүссэн 2021 1-р сар 19, 07:53 (UTC)