Өгүүлэл.ЦогтЭрдэнэ..pdf

URL: http://portal.igg.ac.mn/dataset/12407460-deea-41ac-b9ff-26602d0a5ca4/resource/87d4b922-cbec-4c15-8248-c6e622e6781c/download/...pdf

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

Энэ нөөцөд зориулж үүсгэсэн харагдац байхгүй байна

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл 2021 12-р сар 1
Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл 2021 12-р сар 1
Үүссэн 2021 12-р сар 1
Хэлбэр application/pdf
Ашиглах зөвшөөрөл Бусад (Нээлттэй)
created5 сарын өмнө
format.pdf
id87d4b922-cbec-4c15-8248-c6e622e6781c
last modified5 сарын өмнө
mimetypeapplication/pdf
on same domainTrue
package id12407460-deea-41ac-b9ff-26602d0a5ca4
revision id2912791e-9eb8-41f8-b116-38e98982a359
size344.3 килобайт
stateactive
url typeupload