Өгөгдөл

Хархираа, Түргэн болон Сутай хайрхан уулсын мөстлөгийн цаг хугацааны өөрчлөлт

Магистрын судалгааны ажил

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Монгол Улсын Их Сургууль
Зохиогч Х.Тэмүүжин
Арчлагч Тэмүүжин
Сүүлийн шинэчлэл 2018 9-р сар 24, 02:43 (UTC)
Үүссэн 2018 9-р сар 24, 02:42 (UTC)