Өгөгдөл

URBAN LAND COVER MAPPING USING OPTICAL AND SAR IMAGES1

34th Asian Conference on Remote Sensing 2013 20-24 October 2013, Bali, Indonesia

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж 34th Asian Conference on Remote Sensing 2013
Зохиогч D.Amarsaikhan1*, S.Erdenesukh2, V.Battsengel2, and V.Batsaikhan3
Арчлагч jargaldalai
Хувилбар 34
Сүүлийн шинэчлэл 2020 8-р сар 5, 01:46 (UTC)
Үүссэн 2020 8-р сар 5, 01:46 (UTC)