Өгөгдөл

Цөмийн технологийг усны менежментэд ашиглах нь

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч С.Чинзориг, Л. Жанчивдорж
Сүүлийн шинэчлэл 2020 11-р сар 10, 03:42 (UTC)
Үүссэн 2020 11-р сар 10, 03:41 (UTC)