Өгөгдөл

ТУУЛ, ХАРАА ГОЛ ДАХЬ ХҮНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НӨЛӨӨ

Туул, Хараа голын сав нутгуудад гадаад, дотоодын олон төслүүд байгаль орчин, хөрсний элэгдлийг хамгаалах зорилгоор их хэмжээний мод тарьж, хүмүүст байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр нилээд ажил зохиож, олон талын хөрөнгө оруулалтыг хийж, гадаадын хэд хэдэн орны судлаачид тал бүрийн байгын суурь судалгааны ажил хийж байгаа нь тодорхой үр дүнд хүрч байна. Гэвч жил ирэх тусам Туул, Хараа голуудад үзүүлэх хүний үйл ажиллагааны нөлөө улам нэмэгдсээр байна. Голын хамгаалалтын бүсэд, сав нутагт барилга, орон сууц, үйлдвэрүүд шинээр баригдаж, эдгээр голуудын саваас ус олборлох, бохир усыг, химийн хортой бодисыг голын савд нийлүүлэн, мөн хүн амын ус хэрэглээний хэмжээ нэмэгдэж байгаагийн хирээр тэдгээр төв суурингуудаас гарах хаягдал бохир усны хэмжээ нэмэгдэж, ундны усны эх үүсвэр бохирдох, хөрсний усны хэмжээ багасах цаашилбал нийгмийн эрүүл мэндэд ноцтой хор нөлөө учруулах, экосистемд мэдэгдэхүйцээр хор нөлөө учруулсаар байна.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Д.Төмөрсүх
Сүүлийн шинэчлэл 2018 9-р сар 28, 02:19 (UTC)
Үүссэн 2018 9-р сар 28, 02:19 (UTC)