Өгөгдөл

Thermokarst Lake Changes in Mongolia Using Corona, Landsat, and ALOS Satellite Imagery from 1962 to 2007

Корона, Ландсат болон АЛОС хиймэл дагуулын зургийг ашиглан 1962 оноос 2007 оны хооронд Сибирийн цэвдгийн өмнө хилийн термокарст нуурийн өөрчлөлтийг тогтоох нь.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч А.Саруулзаяа
Арчлагч Тэмүүжин
Сүүлийн шинэчлэл 2018 11-р сар 19, 08:13 (UTC)
Үүссэн 2018 11-р сар 19, 08:12 (UTC)