Өгөгдөл

Statistical and spatial variability of climate data in the Mareb-Gash river basin in Eritrea

global reanalysis, potential evapotranspiration, standardized precipitation and evapotranspiration index, Mereb-Gash river basin

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Сүүлийн шинэчлэл 2021 4-р сар 18, 07:00 (UTC)
Үүссэн 2021 4-р сар 18, 06:45 (UTC)