watch?v=mY6wmfEet0s&t=12s

URL: https://www.youtube.com/watch?v=mY6wmfEet0s&t=12s

Өгөгдлийн бүрдэлийн товчлолоос

Газар усны дэвсгэр нэрийг үсгийн дарааллаар тайлбарласан бүтээл, 2020 он

Эх сурвалж нь: МОНГОЛ ОРНЫ ГАЗАР УСНЫ НЭРИЙН ТАЙЛБАР ТОЛЬ НОМЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Энэ нөөцөд зориулж үүсгэсэн харагдац байхгүй байна

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл 2020 8-р сар 4
Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл 2020 8-р сар 4
Үүссэн 2020 8-р сар 4
Хэлбэр Тодорхой бус
Ашиглах зөвшөөрөл Creative Commons Attribution
created8 сарын өмнө
id19107bc6-3264-43fd-9727-5d00f2568e29
package idb6359ab5-41a3-40c8-9fa9-17337fc4d959
revision idc030078b-0e7d-4142-b341-ea831304fad1
stateactive