Өгөгдөл

МОНГОЛ ОРНЫ ГАЗАР УСНЫ НЭРИЙН ТАЙЛБАР ТОЛЬ НОМЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Газар усны дэвсгэр нэрийг үсгийн дарааллаар тайлбарласан бүтээл, 2020 он

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Sainbuyan.B
Арчлагч
Сүүлийн шинэчлэл 2020 8-р сар 4, 02:53 (UTC)
Үүссэн 2020 8-р сар 4, 02:52 (UTC)