Өгөгдөл

Effect of nickel precursor and catalyst activation temperature on methanation performance

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Сүүлийн шинэчлэл 2019 2-р сар 1, 05:02 (UTC)
Үүссэн 2019 2-р сар 1, 05:01 (UTC)