Өгөгдөл

САР полариметрийн болон интерферометрийн боловсруулалт

Энэхүү өгүүллийн зорилго нь комплекс форматаар илэрхийлэгдсэн полариметрийн болон интерферометрийн САР-ын анхдагч өгөгдлийг хэрхэн боловсруулж дүрс мэдээ болгон хувиргах, улмаар анхдагч боловсруулалт хийх аргазүйн тухай өгүүлэхэд оршино.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж ШУА-ийн ИХ-ийн Эрдэм Шинжилгээний Бүтээл №6
Зохиогч Д.Амарсайхан, М.Ганзориг, Б.Энхтүвшин
Арчлагч Э.Жаргалдалай
Хувилбар 2005
Сүүлийн шинэчлэл 2019 11-р сар 29, 05:10 (UTC)
Үүссэн 2019 11-р сар 29, 05:10 (UTC)