Өгөгдөл

Хашиж хамгаалсан талбайн ургамлан нөмрөгийн нөхөн сэргээлт

Байгалийн болон хүний хүчин зүйлийн нөлөөгөөр доройтсон газрыг хашиж хамгаалахад ургамлан нөмрөг хэрхэн сэргэдэг тухай тайлбарлалаа.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Д. Отгонцэцэг
Зохиогч Отгонцэцэг
Сүүлийн шинэчлэл 2022 5-р сар 19, 02:22 (UTC)
Үүссэн 2022 5-р сар 19, 02:21 (UTC)