Өгөгдөл

Тээврийн сүлжээ нийгэм эдийн засгийн тэнхлэгийн тулгуур болох нь

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Нийгэм эдийн засгийн газарзүйн салбар
Зохиогч Д.Базаргүр, Д.Хишигдорж, Б.Цогбадрах, Э.Баатарсүрэн
Арчлагч Ц.Отгонхүү
Сүүлийн шинэчлэл 2018 10-р сар 1, 02:24 (UTC)
Үүссэн 2018 10-р сар 1, 02:21 (UTC)