Өгөгдөл

Spatial analysis on social economic of Eastern region of Mongolia and development resource

Эрдэм шинжилгээний илтгэл

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Эх сурвалж Нийгэм эдийн засгийн газарзүйн салбар
Зохиогч Б.Хэрлэнбаяр
Арчлагч Ц.Отгонхүү
Сүүлийн шинэчлэл 2019 10-р сар 11, 04:06 (UTC)
Үүссэн 2019 10-р сар 11, 04:04 (UTC)