Өгөгдөл

Основные типы ландшафтов бассейна р. Хараа в Монголии

The article deals with main types of landscape of the river Kharaa basin, which is the most developed area of Mongolia.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч T. Рэнчинмяадаг, Б. Оюунгэрэл
Арчлагч О. Мөнхдулам
Сүүлийн шинэчлэл 2018 9-р сар 27, 07:18 (UTC)
Үүссэн 2018 9-р сар 27, 07:15 (UTC)