Өгөгдөл

Монгол орны зүүн бүсийн ландшафтын дэд хэв шинжийн өөрчлөлт

The aim of this study was to estimate landscape type and it's change using satellite image eastern Mongolia.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч О.Мөнхдулам, Д.Энхтайван, Э.Авирмэд,Ц.Батням, Т.Даваагатан
Арчлагч О. Мөнхдулам
Сүүлийн шинэчлэл 2018 9-р сар 27, 08:24 (UTC)
Үүссэн 2018 9-р сар 27, 08:22 (UTC)